Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Facebook
Raporty bieżące Hygienika SA
  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

Uchwalenie „Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych”, ustalenie terminów i trybu nabywania akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, ustalenie ...

Zawarcie umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości spółki zależnej Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna (dalej Spółka), stosownie do treści ...

Zawarcie aneksu do umowy kredytu udzielonego spółce zależnej Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (Emitent) informuje, że w dniu ...

czytaj więcej
Zieleń to nasz kolor
Zasady
Hygienika przestrzega zasad ochrony środowiska i zachowania równowagi ekologicznej.
Innowacje
Rozwój naszych produktów wiąże się z coraz większą dbałością o środowisko naturalne.

Dofinansowania
DofinansowanieDofinansowanie
Notowania Hygienika SA
You need to upgrade your Flash Player