NOTOWANIA GPW
LUTY 2015

KURS AKCJI 1.41
(na koniec dnia 2015-02-27)

RAPORTY
BIEŻĄCE

17/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału spółki zależnej Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem lub Spółką), w nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2014 z dnia 4 marca 2014 r., działając na mocy art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun ...

16/2015

Zawarcie aneksów do umów kredytu Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2013, 87/2014, 120/2014 oraz 9/2015 że w dniu 27 lutego 2015 r. spółka zależna od Spółki tj. Hygienika Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lubliń ...

15/2015

Zawarcie znaczącej umowy Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna (dalej Kerdos), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkó ...

14/2015

Zawarcie znaczącej umowy Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami p ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

PRZETARGI

Dayli rozpisuje przetarg na usługi logistyczne

Dayli Polska rozpisuje wspólny przetarg na usługi logistyczne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. - Uważamy, że to właśnie teraz jest bardzo dobry moment na weryfikacje warunków ze spedytorami, ropa mocno spadła, wszyscy już zapewne zauważyli, że w krótkim okresie cena zanurkowała o ponad 40pro ...

  1. 1

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com