NOTOWANIA GPW
KWIECIEŃ 2015

KURS AKCJI 1.39
(na koniec dnia 2015-04-20)

RAPORTY
BIEŻĄCE

43/2015

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę powiązaną Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Kerdos) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że dnia 20 kwietnia 2015 roku spółka Meng Drogerie+ S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng), tj. Spółka której mniejszościowym udziałowcem jest ...

42/2015

Dopuszczenie akcji Kerdos Group S.A. do obrotu na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych o pozytywnej decyzji w przedmio ...

41/2015

Podwyższenie kapitału spółki zależnej oraz zmiana nazwy na DC Service GmbH Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub „Spółką”), w nawiązaniu do raportów nr 91/2014 oraz 139/2014, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 roku powziął informację o rejestracji przez Są ...

40/2015

Projekty uchwał na ZWZA Kerdos Group S.A. w dniu 8 maja 2015 r. Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w dniu 8 maja 2015 r. Pobierz załącznik ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com