NOTOWANIA GPW
MARZEC 2015

KURS AKCJI 1.33
(na koniec dnia 2015-03-31)

RAPORTY
BIEŻĄCE

30/2015

Wykaz raportów bieżących i okresowych za 2014 Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 65 ust 1 Ustawy o ofercie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji bieżących i okresowych (dalej "informacje") przekazanych przez Spółkę do public ...

29/2015

Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna (dalej Kerdos lub Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 12/2015, 18/2015 (skorygowanego dnia 24 marca 2015 r.) oraz 19/2015, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z ...

28/2015

Uchwała GPW dotycząca wprowadzenia na Catalyst obligacji na okaziciela serii I Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 115/2014, 126/2014, 11/2015 oraz 21/2015, informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościo ...

27/2015

Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2014 rok Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w uzgodnieniu z biegłym rewidentem zostały wprowadzone korekty do dokumentu "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com